Javascript Date Objesi (get ve set methodları ile)

YakınKampüs'ün 23. Javascript dersinde, Date objesi ve bu objeyle birlikte get ve set komutlarının kullanımı hakkında genel bilgi sahibi olabilirsiniz ve çeşitli pratiklerle de komutlar hakkındaki bilginizi pekiştirebilirsiniz . Javascript dersleri için bu serimizi takip edin.

JavaScript Dersleri