Javascript'te Çoklu Formlar ve checked Komutu

YakınKampüs'ün 30. Javascript dersinde, (çoklu) formlara ve elemanlara ulaşma konuları hakkında genel bilgi sahibi olabilirsiniz, checked Komutu ile de checkbox ve radiobutton gibi secilebilen ögelerin kullanıcı tarafından secili olup olmadıgını sorgulayabilir ve çeşitli pratiklerle de komutlar hakkındaki bilginizi pekiştirebilirsiniz. Formlara ve bu formlarda yer alan elemanlara ulaşma konusunda daha kapsamlı bilgi sahibi olmak için serinin 28. ve 29. derslerini de takip etmenizi öneririz. Javascript dersleri için bu serimizi takip edin.

JavaScript Dersleri