Seçim Araçları (Türkçe)

YakınKampüs 6. 3Ds Max dersinde seçim araçlarını işliyoruz. Hızlı seçim yapabilmek 3Ds Max programını etkili kullanmanın en önemli aşamalarındandır.