Joint ve As Built Joint

Fusion 360 Derslerimizin 36.'sünde Eklemler oluşturmayı öğreniyoruz. Join ve AsBuilt Joint komutları ile montaj komponentlerini birbirlerine belirli kurallarla bağlamayı göreceğiz.

Fusion 360 Dersleri