Cenevre Tahrik Mekanizma Tasarımı 4

Fusion 360 ile 3D Printer Baskısı; Cenevre Tahrik Mekanizma Tasarımı projemizde 4. dersimizde önceden tasarlamış olduğumuz sürücü ve sürülen parçaları için bir tutucu parça tasarımı yapacağız. Bir sonraki dersimizde ise oluştuduğumuz parçalara MONTAJ kısmında birbiri ile ilişkilendirerek hareket vereceğiz.