Kartezyen Koordinat Sistemi

Bu dersimizde kartezyen koordinat sistemi ile AutoCAD programında ölçülü çizimler yapmanın temelini öğreniyoruz.

AutoCAD Dersleri