Javascript'te Çoklu Değişken Atama ve Kullanma

Yakın Kampüs'ün 3. Javascript dersinde, çoklu değişken tanımlama ve bu değişkenleri Javascript komutları içinde kullanma hakkında genel bilgi sahibi olabilirsiniz.

JavaScript Dersleri