metaeditor 4

Selam. Meta editor 4 -de kendi stratejimi nasıl kodlaya bilirim???? Meta editor 4 - de kendi stratejimi nasıl robota yaza bilerim? Lütfen cevap verin benim için çok önemli


Kendi stratejimi kodlaşdıra bilmirem? Lütfen Meta editor 4 -də kendi stratejimizi kodlaşma nasıl edə bilerik ? ders keçin. Meta editor 4 -də kodları okuya bilmek için stratejimizi yazılım etmek için hangi yazılım diliini öyrenmeyi tavsiye ediyorsunuz??(ben yazılıma yeni başlıyorum o üzden hiç bir şey bilmiyorum. lütfen yardım edin)

Lütfen koların dilin nasıl okuya bilerik adlı ders keçin???

Bu kodları nasıl okuya bilerik? 

//+------------------------------------------------------------------+

//|                                               Moving Average.mq4 |

//|                   Copyright 2005-2014, MetaQuotes Software Corp. |

//|                                              http://www.mql4.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright   "2005-2014, MetaQuotes Software Corp."

#property link        "http://www.mql4.com"

#property description "Moving Average sample expert advisor"


#define MAGICMA  20131111

//--- Inputs

input double Lots          =0.1;

input double MaximumRisk   =0.02;

input double DecreaseFactor=3;

input int    MovingPeriod  =12;

input int    MovingShift   =6;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calculate open positions                                         |

//+------------------------------------------------------------------+

int CalculateCurrentOrders(string symbol)

  {

   int buys=0,sells=0;

//---

   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)

     {

      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;

      if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA)

        {

         if(OrderType()==OP_BUY)  buys++;

         if(OrderType()==OP_SELL) sells++;

        }

     }

//--- return orders volume

   if(buys>0) return(buys);

   else       return(-sells);

  }

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calculate optimal lot size                                       |

//+------------------------------------------------------------------+

double LotsOptimized()

  {

   double lot=Lots;

   int    orders=HistoryTotal();     // history orders total

   int    losses=0;                  // number of losses orders without a break

//--- select lot size

   lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);

//--- calcuulate number of losses orders without a break

   if(DecreaseFactor>0)

     {

      for(int i=orders-1;i>=0;i--)

        {

         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false)

           {

            Print("Error in history!");

            break;

           }

         if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL)

            continue;

         //---

         if(OrderProfit()>0) break;
29 gün önce

parvin
0 puan

0 CEVAP

Burası soruya cevap vermek için. Soru ile ya da diğer cevaplarla ilgili bir yorumunuz varsa, “Yorum Yap” seçeneğini kullanınız.